• Arbete & Målsättning

 • Kroppsakademiens filosofi

  Anatomi & biomekanik

  Människan har en anatomisk strukturell grund och en förprogrammerad biomekanik i vårt DNA som ständigt har varit under utveckling under flera miljoner år. Vår anatomiska struktur och vår biomekaniska funktionalitet är beroende av varandra. Detta innebär att om vår anatomiska struktur förändras, förändras även vår biomekanik och om vår biomekanik förändras påverkas vår anatomiska struktur. 

   Människan har en förmåga att anpassa sina vanor efter sin miljö, och nervsystemet anpassar sig efter människans vanor. Nu har den moderna människan själv skapat en miljö vilken vi även har skapat nya vanor i. Dessa nya vanor har vi skapat utan att ta hänsyn till vår anatomiska struktur och vår biomekanik.

  Destruktiva vanor orsakar smärta

  Att sitta ned framför en dator, framför en tv eller ständigt kolla ner på mobiltelefonen, kräver dysfunktionella positioner som förr eller senare kommer att orsaka muskulära obalanser. Nervsystemet försöker anpassa sig till dessa nya vanor, men vår anatomiska struktur tillåter inte anpassningen. Resultatet av detta är bland annat problem med  rygg, nacke, knän, muskelknutor, spänningshuvudvärk, axlar, höfter, musklelvärk, kramper, stelhet och dålig rörlighet.

  Vi har även skapat en fitnessindustri som inte har tagit hänsyn till vår anatomiska struktur och biomekanik. Fitnessindustrin är istället ansvariga för att miljontals av människor  utvecklar dysfuktionella rörelsemönster och felaktig hållning.

  Arbete & målsättning

  Alla behandlingar och all träning utgår från en helhetssyn på kroppen där förståelse och hänsyn visas för kroppens komplexa bindvävsstrukturer och system av integrerade muskelkedjor. Alla metoder som används är anpassade efter hur kroppen är uppbyggd och vilka rörelser kroppen är gjord för att göra. Massagebehandlingar genomförs noggrant med omsorg och alltid efter kundens önskemål och behov. Träningen som utförs hos Kroppsakademien är alltid genomtänkt med målet att bli frisk och funktionell och fortsätta att vara frisk och funktionell. 

  Arbeten av bland annat Thomas Myers, Vladimir Janda, och Ida Rolf är stora inspirationskällor

 • Muskulära obalanser & hållning

  Vad är en muskulär obalans?

  För att en människa skall kunna röra sig och fungera korrekt krävs det en balans i styrka och längd mellan de muskler eller muskelgrupper som är kopplade till varsin sida av en led. Denna balans krävs för att hålla den del av skelettet som är kopplad direkt till leden centrerad när en rörelse utförs. En muskulär obalans uppstår när muskler på ena sidan av leden blir för starka/korta eller för svaga/långa i förhållande till musklerna på andra sidan leden.

   

  Om en för kort eller för start muskel ”drar” i en led för hårt tenderar leden att röra sig åt den korta eller starka muskelns håll. Förutom att obalanserade muskler kring en gemensam led kan orsaka obalanser kan även obalanser uppstå när kroppens ena sidas muskler skiljer sig i styrka och/eller längd från den andra sidan. Obalanser kan även uppstå mellan agonist och antagonist. Ett exempel på en sådan obalans kan vara när höftens adduktorer

   

  (adductor brevis, adductor longus, adductor magnus, adductor minimus, pectineus, gracilis) är för svaga i förhållande till  höftens abduktorer (gluteus medius, gluteus minimus och tensor fascia latae) vilket orsakar en onaturlig utåtrotation av hela benet.

 • Varför är god hållning viktigt?

  De flesta negativa symptom som uppstår i rörelseapparaten som har med musklerna, lederna, ligamenten eller skelettet att göra uppstår på grund av muskulära obalanser och dålig hållning. En muskulärt obalanserad kropp utsätts ständigt för stress och onaturlig belastning. 

  Varför uppstår muskulära obalanser?

  Muskulära obalanser och dålig hållning uppstår när man under en längre period utsätter kroppen för upprepade ensidiga rörelser eller dysfunktionella positioner, som exempelvis att sitta ned en längre tid varje dag. Nervsystemet anpassar musklerna efter den position de blir stressade i, vilket efter en tid orsakar obalanser.

   

  Genetik kan även spela roll för att utveckla muskulära obalanser då vissa individer har anlag för att enklare och snabbare utveckla för starka/korta eller för svaga/långa muskelgrupper.

 • Smärta

  Muskulär obalans manifesterar sig i värk, stelhet, nervsmärtor, diskbråck, muskulär trötthet och ledförslitning. Om exempelvis inte ryggraden får bra stöd från ett normalt spänningsförhållande mellan bukmuskulaturen, höftböjarna, sätesmuskulatuer och ryggmuskulaturen uppstår ett ökat tryck på ryggradens diskar.

   

  Det är vanligt att för stor lordos(svank) i ländryggen är orsaken till ryggproblem. Ett annat exempel kan vara att rotaturcuffproblem uppstår som följd av för stor kyfos(kutning) i bröstryggen.  

  När skulderbladen faller ur sin naturliga position påverkas även positionen av den glenohumerala leden(axelled), vilket kan leda

   

  till impigment av bursa subakromialis (slemsäck) eller någon av senorna från musklerna subscapularis, infraspinatus, supraspinatus, eller biceps brachii. 

 • Andning

  För stor lordos i ländryggen och kyfos i bröstryggen påverkar vår andningsmuskulatur. Prova själv att rotera axlarna framåt, rotera armarna inåt och ta ett djupt andetag. Jämör sedan med ett djupt andetag där du roterar armarna utåt och sträcker på ryggen. Vid dålig hållning fungerar inte andningsmekaniken som den skall vilket påverkar hela din kropp negativt.

  Prestation

  Om en individs hållning inte är optimal, har inte individen bästa möjliga förutsättning för att prestera på topp.

  Om hållningen är god begränsas inte individens potential av den problematik som muskulära obalanser orsakar. Hållningen är grunden varifrån vi utför allt, oavsett om det gäller elitidrott ,fritiden  eller arbetslivet. 

  Matsmältning och tarmtömning

  Vår hållning påverkar positionen för våra matsmältningsorgan. Dålig hållning begränsar matsmältningsapparatens förmåga att arbeta korrekt och ta upp näringen från den mat vi äter. Mag- och tarmkanalens position är väsentlig för att avföring skall kunna passera problemfritt. En bra hållning ger bra förutsättningar för bra näringsupptag och bra matsmätlningsförmåga.

 • Stress

  En individ vars nervsystem ständigt utsätts för fysisk stress på grund av dålig hållning har det svårare att hantera psykologiska stressfaktorer då redan nervsystemet är belastat mer än normalt.

  Libido

  Ett stressat system prioriterar inte fortplantning vilket leder till att sexlusten kan minska. Om denna stress reduceras kommer kroppens naturliga nivåer av testosteron och östrogen åter igen börja produceras.

  Icke verbal kommunikation

  93% av all kommunikation utgörs av icke verbal kommunikation. Hållning associeras undermedvetet med individens kognitiva och känslomässiga stadie.

 • Fettnivåer

  En dysfunktionell och stressad kropp prioriterar inte att reducera fettnivåer. Hormonbalansen påverkas av stressen och den ökade kortisolmängden i kroppen gör det svårt att reducera fett. Om en individ försöker gå ned i vikt utan att lyckas kan målet uppnås genom att förbättra hållningen. 

  Energi

  Vid dålig hållning är nervsystemet ständigt under fysisk stress, och förmodligen även under psykisk stress på grund av de symptom den dåliga hållningen orsakar. En optimal hållning ger nervystemet en bättre möjlighet att förse kroppen med en normal energidistrubution och därmed normala balanserade energinivåer. 

  Cirkulation

  Om muskler, skellet och leder är ur sin naturliga position finns det risk för att det uppstår tryck på nerver och artärer. Om en artär är klämd begränsas blodflödet och därmed syresättningen i artärens riktning.

 • Boka tid enkelt och smidigt online

  Boka tid